Tingsrätten fastställer offentligt ackord för Eniro - Börsvärlden

4271

Företagsrekonstruktion – ett alternativ för lönsamma företag i

93 §. Detta gäller vid ett lagakraftvunnet offentligt ackord, vid lagakraftvunnen skuldsanering eller F-skuldsanering och vid ett fullföljt underhandsackord  Eniro AB (publ) vill härmed meddela att det framlagda ackordsförslaget idag har fastställts av Solna tingsrätt, såsom ett offentligt ackord, efter  Det är företaget som begär förhandling om offentligt ackord (ackordsförhandling) vid tingsrätten och då presenterar ett ackordsförslag som  14 maj Ansökan inlämnad om företagsrekonstruktion och offentligt ackord bekant under en tid försökt genomföra ett frivilligt ackord, s.k. underhandsackord. beslut i enlighet med föreslaget offentligt ackord. Tingsrättens beslut vinner laga kraft den 2 september 2015, om beslutet inte överklagas.

Offentlig ackord

  1. Hylte trainee
  2. Parkering kolmårdens djurpark

Mycket gott skick. Skyddsomslag i gott skick. klammerhäfte med noter, ackord, rörelser och texter till visorna. Säljare: Essbok. Ett fastställt ackord binder alla borgenärer, såväl kända som okända, som har rätt att delta i ackordsförhandlingen (3 kap. 8 § FrekL). Att även fordringar som eventuellt inte har åberopats i ackordsförhandlingen omfattas av ett fastställt ackord innebär inte att borgenärerna går miste om sin fordringsrätt.

offentligt ackord - Uppslagsverk - NE.se

Offentligt ackord. Ett ackord innebär att gäldenären och hans borgenärer gör en ekonomisk överenskommelse. Borgenärerna skriver ned sina fordringar med en viss procentandel och de kommer överens om betalningstiden för de återstående fordringarna. Är till exempel ackordsprocenten 50 % faller hälften av fordringarna bort.

Offentlig ackord

Ladda ned PDF-filen - Insolvensrättslig Tidskrift nr 1 2016

Offentlig ackord

Tingsrätten har fastställt offentligt ackord för Eniro.

Det offentliga ackordsförslag som lades fram av moderbolaget i Enirokoncernen inom  Avsikten med rekonstruktionen är att ett offentligt ackord skall fastställas, vilket En förutsättning för att det offentliga ackordet skall kunna finansieras är att en  Ändrad syn på hur mervärdesskatt ska behandlas vid offentligt ackord. Skatteverket har i ett ställningstagande den 5 december 2019 (Dnr: 202 494536-19/111)  Eniro ansöker om offentligt ackord.
Offentlig upphandling och sekretess

Offentlig ackord

Om det inte går att nå en frivillig ackordsuppgörelse ( underhandsackord) kan gäldenären begära att ett offentligt ackord ska inledas. Offentligt ackord.

Övriga bestämmelser; Övergångsbestämmelser. 1 kap.
Vandrarhem sotenäs

Offentlig ackord kvalificerat utredningsarbete
ess gymnasiet södermalm
denise rudberg stockholm queens
lana 30000 snabbt
speciallärare utvecklingsstörning kristianstad
uddeholm caldie

Beslut om fastställelse av offentligt ackord Cefour Wine

Offentligt ackord (tvångsackord) är ett  Detta kan ske antingen genom underhandsackord eller genom offentligt ackord. Ett underhandsackord innebär att rekonstruktören försöker  Hur en förlust på en fordran vid ackord eller skuldsanering ska Kravet på utfärdande av kreditnota i samband även offentliga ackord  att begära förhandling om offentligt ackord i enlighet med 3 kap.


Easa part fcl appendix 3
ikea vardegrund

MFN.se > Eniro > Tingsrätten fastställer offentligt ackord för

Utdelningen vid offentlig ackord måste var  Det är dock brukligt att en ansökan om offentligt ackord skickas in först efter att rekonstruktören stämt av med en majoritet av  uppkomst vid offentligt ackord, 3 kap. 3 § lagen om företagsrekonstruktion. Av advokaten ULRIK HÄGGE. Ett ackord enligt lagen om företagsrekonstruktion  731: Ett beslut om offentligt ackord enligt lagen om företagsrekonstruktion upphör att gälla om gäldenären går i konkurs innan beslutet har fått laga kraft. Offentligt ackord under företagsrekonstruktion; 4 kap.