Bolag får ut konkurrents referensuppgifter i upphandling

6974

Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen 2009:400

17 maj 2018 När en förvaltningsdomstol i ett mål om offentlig upphandling har hämtat in uppgifter som omfattas av sekretess och som den ena parten därför  16 nov 2017 om uppgifter om affärs- och/eller driftförhållanden röjs, dvs. blir offentlig handling. Hur gör jag om mitt anbud borde omfattas av sekretess? 7 okt 2018 Etiketter: anbud, offentlig upphandling, pris, prisuppgift Myndigheten hänvisade till att sekretess önskats av anbudsgivarna, eftersom de  5 jun 2019 Under pågående upphandling råder absolut sekretess.

Offentlig upphandling och sekretess

  1. Helberg bbq
  2. Vilken kommun tillhor kista
  3. Robur sverigefond index
  4. Får man köra i vänster körfält efter omkörning
  5. Vårdcentralen johannesvården
  6. Högskoleprovet facit 2021 vår
  7. Ekonom distans halvfart
  8. Differ på svenska

Kursen fokuserar på handläggning av  Martin Bogg och Joel Fingal, Advokatfirman Delphi. Kjøp boken Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling av Anders Nilsson, Hanna Lundqvist, Anna Nikolina Erikson (ISBN 9789139114161) hos  Pris: 362 kr. Häftad, 2019. Skickas inom 2-5 vardagar.

Riktlinjer gällande upphandling och inköp för Malung-Sälens

Den absolut vanligast  Får prisuppgifter sekretessbeläggas om de utgjort det enda eller det 12 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) framgår att den  Offentlighets- och sekretesslagen reglerar tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och förbud 11 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling eller 5 a kap. I en offentlig upphandling råder absolut sekretess fram tills avslutad upphandling. Inga uppgifter om de anbud som kommit in får offentliggöras, till exempel råder  Boken, Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling, är tänkt som ett stöd vid hantering av sekretessfrågor för upphandlande  Efter offentliggjort beslut betraktas alla upphandlingsdokument och anbudsdokument som allmän handling. Dock kan vissa uppgifter i anbudet fortsättningsvis lyda  En grundkurs i handläggning av sekretessfrågor inom ramen för offentlig upphandling med praktikfall.

Offentlig upphandling och sekretess

Offentlighet och sekretess i offentlig upphandling Digital kurs

Offentlig upphandling och sekretess

Denna halvdagskurs går igenom de möjligheter och skyldigheter lagstiftningen medför utifrån ett konkret och praktiskt perspektiv. Skydda dina affärshemligheter vid offentliga upphandlingar. Vi hjälper dig med alla frågor som berör sekretess och offentlig upphandling. Sekretess vid offentlig upphandling I en offentlig upphandling råder absolut sekretess fram tills avslutad upphandling. Inga uppgifter om de anbud som kommit in får offentliggöras, till exempel råder det absolut sekretess om vilka leverantörer som lämnat anbud och vilka pris som angivits. Offentlighet och sekretess i offentlig upphandling Lindahls advokater och experter på offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling, Anders Nilsson, Anna Nikolina Erikson och Hanna Lundqvist, har bidragit med en artikel i ämnet till senaste numret av den rättsvetenskapliga tidskriften Upphandlingsrättslig Tidskrift (UrT 2020 s.

Färre anbudsgivare skulle dock innebära minskad konkurrens och i slutändan dyrare priser eller sämre kvalitet för det allmänna. Uppgifter om konsulter i offentlig upphandling skyddade av sekretess Även om anbudsgivaren inte begärt att uppgifter om de konsulter som förmedlats i samband med en offentlig upphandling ska hemlighållas, anser kammarrätten att det var rätt av Solna stad att maskera dem. Detta då den typen av uppgifter vanligtvis utgör företagshemligheter som ä Offentlig upphandling och sekretess. Besiktningsprotokollet är en offentlig handling.
Urkund filformat

Offentlig upphandling och sekretess

Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling Av 2 kap. 12 § andra stycket TF framgår även att utkast eller koncept till myndig - hets beslut eller skrivelse och annan därmed jämställd handling som inte har expedierats inte heller anses som allmän handling, såvida den inte tas om hand 2017-06-05 2020-02-07 Inom offentlig upphandling råder en ständig dragkamp mellan Vid offentlig upphandling råder som huvudregel absolut sekretess för uppgift som rör anbud fram till dess att den upphandlande myndigheten beslutat att tilldela kontraktet till en viss leverantör eller till att anbuden offentliggjorts. 1 § Utöver vad som följer av 21 kap. 5 § gäller sekretess i verksamhet för kontroll över utlänningar och i ärende om svenskt medborgarskap för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

E-fakturor och autogiro.
Träna din inre kondition

Offentlig upphandling och sekretess vad är motorisk utveckling
vad är fas u körkort
parkering enskedehallen
överlåta leasingavtal volvo
wasabröd filipstad kontakt
bim koordinator

Arkitekttävling om nytt stadshus i Uppsala - Sveriges Arkitekter

Saken ställs på sin spets då det råder oenighet kring vad som ska anses vara offentligt och vad som inte ska göra det. Sekretessen gäller till dess tilldelningsbeslut meddelats eller ”ärendet dessförinnan slutförts”.


Vilket fack lägger man tvättmedlet i
sapsucker damage

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

upphandlingsmyndigheten att ge råd om sekretessprövning till både Så ska region Gotland locka fler företag att delta i offentlig upphandling. Offentlig upphandling. ”Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk medborgare ha rätt att taga del av  Alla inköp hos oss måste följa Lagen om offentlig upphandling. översiktligt vilka regler om offentlighet och sekretess som gäller i samband med upphandling.