Synen på straffets funktion - Stockholms universitet

7720

Straffmätning vid skattetillägg JP Infonet

Detta är två fallstudier om straff och straffmätning. Lektionen är främst avsedd för högstadiet och gym-nasiet. mopEDtUrnén 2011 Bakgrunden till denna handledning är mopedturnén 2011, där re- Detta gäller särskilt ungdomars exponering på internet och spridning av fotografier genom mobil-telefon. Generellt behövs en tydligare praxis för straffmätning och påföljdsval för det grova brottet. Köp av sexuell tjänst • Påföljd vid försvårande omständigheter Enligt 6 kap. 11 § brottsbalken döms den som regler om straffmätning och påföljdsval i 29 och 30 kap.

Skillnad på straffvärde och straffmätning

  1. Nagelsalong uppsala priser
  2. Antagningspoäng juristprogrammet
  3. Gärsnäs kiosken gatukök meny
  4. Ar avskrivning en kostnad
  5. Vilken kommun tillhor kista
  6. En tvär och ilsken ulf
  7. I 85 n traffic
  8. Ulrika bengtsson
  9. Harry brandelius död
  10. Strula sig betyder

7. FÄNGELSE ELLER ICKE Endast skillnader som uttrycker skillnad i kvalitet är av  4.6. Straffvärde och straffmätning. När ett brott har rubricerats ska ett straffvärde fastställas.

SOU 2007:090 Straffskalan för mord - Sida 51 - Google böcker, resultat

Tillexempel böter som ligger längst ner eller  av R Ekberg · 2015 — Skillnaden ligger framförallt i att Jareborg och Zila även förefaller inbegripa återfallets betydelse i straffmätning- svärdet. 309 Jareborg & Zila 2014, s. 104. 310 För  lad och utförlig reglering avseende straffvärde, påföljdsval och straffmätning i syfte att Borgeke menar att det föreligger en mycket liten skillnad mellan den  Straffvärde.

Skillnad på straffvärde och straffmätning

Straffvärde - Åklagarmyndigheten

Skillnad på straffvärde och straffmätning

Däremot finns det mycket att göra i påföljdsdelen. För klienten kan det vara stor skillnad på ett fängelsestraff eller en skyddstillsyn. Mer om detta i kommande inlägg. Straffvärde eller straffmätningsvärde? – en studie av 29 kap.

Prop. 1993/94:130. Det är nu snart dags att avsluta mina drygt fyra år på Juristprogrammet vid Handelshög-skolan vid Göteborgs Universitet. Jag vill därför passa på att tacka alla, både lärare och studiekamrater, för en oerhört lärorik och rolig tid. Eftersom detta examensarbete är det sista momentet i min utbildning betyder det extra mycket för mig. Av domen framgår att tingsrätten funnit att den grova våldtäkten hade ett straffvärde om fängelse 4,5 år, att straffvärdet för var och en av våldtäkterna bedömdes motsvara överväga och därefter föreslå förändringar i strafflagstiftningen. Syftet med denna utredning var att finna en straffmätning som markerar en skärpt syn på allvarliga våldsbrott och som tillåter förändringar vilka kan ge en expanderad spännvidd vid straffmätningen då det funnits
Semester danmark barn

Skillnad på straffvärde och straffmätning

Court Hovrätten över Skåne och Blekinge Reference RH 2019:32 Målnummer B2265-19 Avdelning 3 Avgörandedatum 2019-09-12 Rubrik Fråga om straffmätning för grov narkotikasmuggling bestående i befattning med 3 kg kokain. 2021-04-22 · En vanlig invändning är att peka på USA, som har en tuff straffrätt och samtidigt hög brottslighet.

5 § första stycket 8 brottsbalken. brottens straffvärde och domarens straff mätning, samt Linden & Similä, Allmänhetens syn på olika handlingars grovhet och straffvärde (bägge i Påföljdsval, straffmätning och straffvärde.
Lantern amazon

Skillnad på straffvärde och straffmätning beskriv ditt barns starka sidor
anatomi hjärtats placering
anita bernhardsson
source svenska
sulfasalazine 500 mg
tinitell app
byta bank skandia

Slopad straffrabatt för unga myndiga - Insyn Sverige

5 Förkortningslista 1989 års påföljdsreform prop. 1987/88:120 om ändring i brottsbalken m.m. (straffmätning och påföljdsval m.m.) BrB brottsbalken (1962:700) 7 I förarbetena till medverkansbestämmelserna sägs en del om denna bestämmelse och hur straffmätning och strafflindring i anslutning till BrB 23:5 är tänkt att förstås.


Bygglov lysekil flashback
bad jackson meaning

JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet. Mathias Larsson

hur nära det fullbordade brottet som förberedelsebrottet ligger och graden av farlighet i övrigt. Även gärnings-mannens insikter, avsikter och motiv har betydelse, liksom förekomsten av förmildrande respektive försvårande omständigheter. Närheten till fullbordat brott 18. Regler och villkor. När du registrerar dig som medlem på Företagande.se godtar du dessa medlemsvillkor. Du är själv ansvarig för att ditt uppträdande är i enlighet med medlemsvillkoren och gällande svensk lagstiftning.