Producera egen solel - Tekniska verken

3789

Regeringskansliets rättsdatabaser

Kryssa ”Nej” om det gäller anläggning, där innehavaren av nätkoncession inte är skyldig att utföra mätning och Rapporteras produk-tionen i anslutningspunkt till koncessionspliktigt nät? Kryssa ”Ja” om anläggningens produktion rapporteras från mätpunkt i anslutningspunkt till koncessionspliktigt nät. Kryssa ”Nej” om det gäller anläggning, där anläggningens produktion rapporteras från mätpunkt i icke koncessionspliktigt nät. Rapporteras produktionen i anslutningspunkt till koncessionspliktigt nät Kryssa ”Ja” om anläggningens produktion rapporteras i anslutningspunkt till koncessionspliktigt nät. Kryssa ”Nej” om det gäller anläggning, där innehavaren av nätkoncession inte är skyldig att utföra mätning och Koncessionspliktigt nät: Fråga din rapportör om du är osäker på om produktionen rapporteras/mäts i anslutningspunkt till koncessionspliktigt nät. I normalfallet rapporteras/mäts elproduktionen till koncessionspliktigt nät om mätaren finns i anslutning till elnätet.

Rapporteras produktionen i anslutningspunkt till koncessionspliktigt nät_

  1. Kockum emalj kaffekanna
  2. Sås med gräddfil
  3. Reproduktivni organi

EDIEL-ID. Alla företag som rapporterar in mätvärden till elcertifikatsystemet har ett EDIEL-ID. rapporteras från mätpunkt i icke koncessionspliktigt nät (direkt efter generatorn) används koden ”IKN”. Anläggnings-ID . Anläggnings-ID består av en unik kod med 18 tecken. Används för mätserier som levereras till Svenska Kraftnät. Uppgift om anläggnings-ID lämnas för koncessionspliktigt nät av nätägaren.

Åtgärder för att stärka kundernas ställning på - Regeringen

i lagen ska anges att ett nätföretag får bedriva produktion av el som anslutningspunkt: den punkt på elnätet där en elektrisk anlägg- ning är ansluten, balansansvar: för rapporteringen av resultaten av dessa mätningar. Om mätning- port av el, oavsett på vilken nivå i det koncessionspliktiga elnätet som transporten äger  För år 2018 har totalt 20,9 TWh hållbara biodrivmedel rapporterats, jämfört med 19,5 6. Undantag från nätavgift.

Rapporteras produktionen i anslutningspunkt till koncessionspliktigt nät_

Elcertifikat

Rapporteras produktionen i anslutningspunkt till koncessionspliktigt nät_

Men enligt ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden från 2019-02-14 (24-18/1) räknas även solceller som installeras på sammanbyggda huskroppar som en anläggning, även om de ligger bakom flera olika anslutningspunkter. j) uppgift om produktion rapporteras i anslutningspunkt till koncessionspliktigt nät, och k) tidpunkt för mottagande av investeringsstöd och stödets storlek för det fall l) sådant stöd givits anläggningen. För anläggning som rapporterar produktion från mätpunkt i icke koncessionspliktigt nät ska Anläggningens produktion mäts per timme: JA. Anläggningens produktion för elcertifikat och/eller ursprungsgarantier rapporteras i anslutningspunkt till koncessionspliktigt nät: JA (om vi utför mätningen och du inte betalar för en extra elmätare som bara mäter direkt på din produktionsanläggning) Hoppas informationen var till hjälp.

produktion ska rapporteras från mätpunkt i anslutningspunkt till koncessionspliktigt nät ska det nätområde som anläggningen tillhör anges. Uppgifter om nätområden framgår av Svenska Kraftnäts webbplats, www.svk.se. Om anläggningens produktion ska rapporteras från mätpunkt i icke koncessionspliktigt nät (direkt efter Känna till svaret på frågan om huruvida produktionen rapporteras “i anslutningspunkt till koncessionspliktigt nät”?
Ki promovering 2021

Rapporteras produktionen i anslutningspunkt till koncessionspliktigt nät_

Anläggningens produktion mäts per timme: JA. Anläggningens produktion för elcertifikat och/eller ursprungsgarantier rapporteras i anslutningspunkt till koncessionspliktigt nät: JA (om vi utför mätningen och du inte betalar för en extra elmätare som bara mäter direkt på din produktionsanläggning) Hoppas informationen var till hjälp. Anläggningens produktion mäts per timme: JA. Anläggningens produktion för elcertifikat och/eller ursprungsgarantier rapporteras i anslutningspunkt till koncessionspliktigt nät: JA (om vi utför mätningen och du inte betalar för en extra elmätare som bara mäter direkt på din produktionsanläggning) Hoppas informationen var till hjälp. Kryssa ”Ja” om anläggningens produktion rapporteras i anslutningspunkt till koncessionspliktigt nät. Kryssa ”Nej” om det gäller anläggning, där innehavaren av nätkoncession inte är skyldig att utföra mätning och rapportering enligt bestämmelserna i 3 kap. 10 § ellagen (1997:857).

4 Företag som rapporterar mätvärden från • Rapporteras produktion i anslut-ningspunkt till koncessionspliktigt nät? (Koncessionpliktigt nät = nät som ägs av ett elnätsföretag, t.ex. Vattenfall, E.ON eller Tekniska verken) 7. Vem är min rapportör?
Preliminär utbetalning försäkringskassan skatt

Rapporteras produktionen i anslutningspunkt till koncessionspliktigt nät_ intervention meaning
commutation relations in quantum mechanics pdf
en dricka på e
storuman energi mina sidor
carole king natural woman

Gasmarknadshandboken 2018 - Energigas Sverige

2017 — Vi avger härmed vår rapport avseende produktion av solel i nybildat bolag. 3.4 Försäljning av el bakom anslutningspunkten till ett koncessionspliktigt elnät .


Sandagymnasiet öppet hus
filosofiska instutitionen lund

Prosumenter i våra hus - Lund University Publications - Lunds

anslutningspunkt till koncessionspliktigt nät. Kryssa ”Nej” om det gäller anläggning, där innehavaren av nätkoncession inte är skyldig att utföra mätning och rapportering enligt bestämmelserna i 3 kap.