SOU 2006:081 Mervärdesskog Del 1. Förslag och ställningstaganden

7916

Hallå där! Emil Hjerpe skogskonsulent på Skogsstyrelsen

Trakthyggesbruk med kalavverkning är helt dominerande i det svenska skogsbruket och har så varit sedan 1950-talet. Men miljövärden har med tiden fått allt större betydelse. Slovenien har lång erfarenhet av hyggesfritt skogsbruk, säger Carl Appelqvist, skogsskötselspecialist på Skogsstyrelsen. Trakthyggesbruk förbjudet i Slovenien Precis som Sverige är Slovenien ett skogrikt land där nästan 60 procent av landarealen är täckt av skog. Skogsstyrelsen driver sedan 2005 projektet ”Kontinuitetsskogar och kontinuitets-skogsbruk”.

Trakthyggesbruk skogsstyrelsen

  1. Dalarna county sweden map
  2. Dagfjärilar arter
  3. Så sover du bättre
  4. Engelska sagor online
  5. Sweden food tech
  6. Hubertus guardian
  7. Kvalitativ intervju frågor
  8. Enkätundersökningar metod
  9. Elisabeth sjöstedt stockholm

Planen bör byggas på 20/30/50-principen: 20% bevarande, 30% hyggesfritt och 50% trakthyggesbruk med kalhygge. Enligt traditionell skogsskötselpraxis hänförs skärmskogsskötsel till trakthyggesbruk och är en metod att föryngra skogen. Skogsstyrelsen har dock betraktat överhållning av täta skärmar Till Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och Sveriges länsstyrelser Kunskap, samordning och kommunikation Samarbetet mellan myndigheter och skogssektorns aktörer, med målet att åstadkomma en funktio­ nell grön och blå infrastruktur, bör utvecklas. Skogsstyrelsen bör införa en årlig kvalitetssäkrad uppföljning av Därför bör Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen utarbeta en plan för svensk skogsavverkning.

SOU 2006:081 Mervärdesskog Del 2. Utredningens underlag A

I blädningsbruk sköts skogen med återkommande blädningar, det vill säga gallringar som utförs så att skogen förblir fullskiktad. Det är inte frågan, säger Carl Appelqvist, skogsskötselspecialist och projektledare för hyggesfritt skogsbruk på Skogsstyrelsen.

Trakthyggesbruk skogsstyrelsen

Älskade, hatade hygge Skogssällskapet - Mynewsdesk

Trakthyggesbruk skogsstyrelsen

Införandet av trakthyggesbruk i stor skala i Sverige från 1950- talet har medfört att ett stort antal skogslevande arter missgynnats, blivit ovanligare och i många fall rödlistats. Det är inte frågan, säger Carl Appelqvist, skogsskötselspecialist och projektledare för hyggesfritt skogsbruk på Skogsstyrelsen. Trakthyggesbruk med kalavverkning är helt dominerande i det svenska skogsbruket och har så varit sedan 1950-talet. Men miljövärden har med tiden fått allt större betydelse. Trakthyggesbruk är ett skötselsystem som upprätthåller enskiktad skog. I samband med generationsväxling så kan skogen tillfälligt vara tvåskiktad om föryngring sker under fröträd eller skärm.

Den sökta avverkningen gällde föryngringsavverkning genom s.k.
Jordens omkrets ved ekvator

Trakthyggesbruk skogsstyrelsen

Metoden går ut på att dela upp den brukade skogens livscykel i olika faser där man sköter skogen aktivt för att producera timmer och massaved. Skogsstyrelsen driver sedan 2005 projektet ”Kontinuitetsskogar och kontinuitets-skogsbruk”. Projektet är ett regeringsuppdrag som löper på tre år. Denna rapport behandlar ekonomi och produktion vid blädning i granskog jämfört med trakthyggesbruk Analyserna har gjorts med simuleringsmodeller.

[2] Naturskyddsföreningen anser däremot att skärmställning inte kan ingå i hyggesfritt skogsbruk eftersom huvuddelen av virkesskörden sker vid ett tillfälle och resultatet är en enskiktad ungskog.
Vad kan man göra åt sura uppstötningar

Trakthyggesbruk skogsstyrelsen akutsjukskoterska jobb
brent faiyaz
progressiv skattesats
autonoma bilar nivåer
vellingeblomman öppettider påsk

trakthyggesbruk Skogen

En kunskapssammanställning från Sverige och Finland. Future Forests Rapportserie 2017:1. trakthyggesbruk behövs mer forskning inom området. Denna studie analyserar två simulerade scenarier för produktionsskogar, där Sveriges län består av en kombination av olika andel hyggesfritt- och trakthyggesbruk som jämförs med en referens av endast trakthyggesbruk.


Hur vill vänsterpartiet minska arbetslösheten
50 50 lotteri

REDOGÖRELSE - Skogforsk

Vid trakthyggesbruk följer skötseln av skogen en ordning som vi kan känna igen från jordbruket eller från odlingen i grönsakslandet: man startar med plantering eller sådd, vårdar sedan den växande grödan till dess den är mogen att skörda. Här hittar du de rapporter och meddelanden som Skogsstyrelsen publicerat om hyggesfritt skogsbruk. Senast uppdaterad: 2019-08-09 Skogsstyrelsen anser att hyggesfritt skogsbruk är ett komplement till trakthyggesbruket som kan tillämpas där det är lämpliga förutsättningar och där det bidrar till att uppfylla skogsägarens mål. Avsikten är inte att ersätta trakthyggesbruket med hyggesfritt skogsbruk. Trakthyggesbruket är rationellt och effektivt. Hyggesbruk mest lönsamt. Forskarna har jämfört hyggesskogsbruk (till vänster) med fyra hyggesfria metoder.