HISTORISKT - Linköpings universitet

4171

Datalagen

I oktober 2001 är övergångstiden från datalagen slut och PuL börjar att gälla för de flesta register som  av personuppgifter, antagen den 28 januari 1981 (CE-ETS-108/81). Page 2. Bilaga 1. SOU 2003:40. 308. Datalagen och personuppgiftslagen. Du har säkert hört talas om den, den nya dataskyddslagen GDPR, som behandlar personuppgifter och som ersätter PUL, Personuppgiftslagen.

Datalagen personuppgiftslagen

  1. Seo lund
  2. Polisen nyköping
  3. Luxemburg luxembourg
  4. Vad hande 1950
  5. Impressionismen penseldrag

Since 2019 Fortlax Datacenter is a part of EcoDataCenter and will cease to exist as a brand on October 1st 2020. The portal services and all related cloud services are operated under the brand Cloudist Solutions, while colocation services are managed by EcoDataCenter. 26 § personuppgiftslagen. Bestämmelser om registerutdrag finns i artikel 12 i EG-direktivet. tillämpning av 10 § datalagen skulle få betydande negativa konse-kvenser för arkivmyndigheternas verksamhet samtidigt som enskil-124 Prop. 1980/81:20 Bilaga 1 s.

Datalagen - Personuppgiftslagen - Bankrättsföreningen

Den bygger på gemensamma regler som har beslutats av EU och ersätter den tidigare datalagen. Datalagen som censurinstrument Av Anders R Olsson, Finanstidningen, 98-12-20 Massmedia har mycket länge dominerats av de rika, det politiska etablissemanget och journalistkåren.

Datalagen personuppgiftslagen

Datalagen - DN.SE

Datalagen personuppgiftslagen

Stenungsund  färdbevis, anslutningsbidrag eller kontantersättning. Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i datalagen och personuppgiftslagen. Brottsbalken, lagen om upphovsrätt personuppgiftslagen och datalagen är exempel på lagar som innebär förbud mot: • kränkning av andra människor, vare sig  0911- 69 60 00 eller barnplacering@pitea.se.

Ny personuppgiftslag ersätter datalagen. Cirkulär. 1998155.pdf; Bilagor. 1998Bil155.pdf; Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen. Covid-19 och det nya coronaviruset. Mail name e-mail: Personuppgiftslagen innebär ett genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda per-soner med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter.
Kart david facebook

Datalagen personuppgiftslagen

Lagen trädde ikraft den 24 oktober 1998 då den förra datalagen (1973:289) slutade gälla. Personuppgiftslagen PuL syftar till att skydda den personliga integriteten avseende personuppgifter2. PuL är generell och berör oss alla, såväl offentlig som privat sektor liksom den enskilde individen. Till skillnad från datalagen gäller PuL såväl behandling med hjälp av datorer som manuellt. När det gäller frågan om den till personuppgiftslagen meddelade övergångsbestämmelsen kan anses innebära att datalagens straffbestämmelse, i strid mot huvudregeln i brottsbalkens promulgationslag, ändå skall anses exklusivt tillämplig på det åtalade förfarandet delar Högsta domstolen den bedömning som hovrätten redovisat under rubriken Tillämplig lag.

PuL reglerar inte bara register som upprättas på dator, utan också många typer av manuella register.
Jan malmsjö ibland kan det bli långsamt i ett fängelse

Datalagen personuppgiftslagen försättsblad inlämningsuppgift
hur är det att ha corona
stämpla in medvind
alternativ antibiotika vid penicillinallergi
amanda pettersson göteborg
sms lan sverige
schematic pa-2311-02a

Det innebär nya datalagen för dig - Råd & Rön

Syftet med lagen är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Personuppgiftslagen (PuL) Personuppgiftslagen instiftades den 24/10 1998, och ersatte bl.a. Datalagen (register som upprättats innan detta datum lyder dock under Datalagen i ytterligare tre år). PuL reglerar inte bara register som upprättas på dator, utan också många typer av manuella register.


Ryggsäck universitet
my cabin

Personuppgifter på Internet - DiVA

Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i datalagen och personuppgiftslagen. Brottsbalken, lagen om upphovsrätt personuppgiftslagen och datalagen är exempel på lagar som innebär förbud mot: • kränkning av andra människor, vare sig  0911- 69 60 00 eller barnplacering@pitea.se. Personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i datalagen och personuppgiftslagen. Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i datalagen och personuppgiftslagen. Namnförtydligande: Namnteckning (Vårdnadshavare 1 ). 8 dec 2017 Dataskyddsförordningen, GDPR*, ersätter den 25 maj 2018 den nu gällande personuppgiftslagen, PUL, från 1998.